Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 5 TESTOVANIE 5
Testovanie 9
Ste tu > Skip Navigation LinksÚvod
Neprihlásený   |   Login
Logo T9Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií
Informačný portál pre elektronický zber údajov
Realizácia zberu: 12. 11. - 30. 11. 2018

Výsledky Testovania 9 2019 už sú dostupnéInformácia pre základné školy a osemročné gymnáziá:

Pre stiahnutie výsledkov potrebujete kontrolné číslo z návratky, ktorú ste posielali na príslušné ŠVS. Bez kontrolného čísla nie je možné výsledky spracovať v programe Proforient.

Výsledky môžete prevziať dvoma spôsobmi.

  • V programe Proforient voľbou menu "Export/Import/Import výsledkov Testovania 9/Z internetu". Program sa pripojí priamo na náš server po zadaní kontrolného čísla a stiahne výsledky. V prípade problémov s pripojením použite druhú možnosť.
  • Na tejto stránke po zadaní kódu školy a kontrolného čísla stiahnete súbor testovanie9.zip. Tento súbor importujte do programu voľbou menu "Export/Import/Import výsledkov Testovania 9/Zo súboru stiahnutého z internetu"
V prípade, že importom nedostanete výsledky všetkých žiakov, skontrolujte, či v programe Proforient majú žiaci bez výsledkov uvedené rovnaké rodné číslo ako bolo na odpoveďovom hárku. V prípade nezrovnalostí rodné číslo opravte a opakujte import.

Informácia pre ostatné stredné školy:

Výsledky môžete prevziať troma spôsobmi.
  • V programe Prijímacie skúšky voľbou menu "Export/Import - Import výsledkov testovania 9 - Z internetu". Program sa pripojí priamo na náš server po zadaní čísla školy a hesla z maturít (používa sa na stránke maturita.svsbb.sk pre prihlasovanie žiakov) a stiahne výsledky. V prípade problémov s pripojením použite ďalšie možnosti.
  • Na tejto stránke po zadaní kódu školy a hesla z maturít máte možnosť zadať rodné čísla žiakov z prihlášok. Po zadaní stiahnete xls (resp. csv) súbor s výsledkami pre žiakov podľa zadaných rodných čísel. Tento súbor importujte do programu Prijímacie skúšky voľbou menu "Export/Import - Import výsledkov testovania 9 - Zo súboru stiahnutého z internetu"
  • V programe Prijímacie skúšky vo voľbe menu "Export/Import - Vyžiadanie žiakov / výsledkov testovania zo ŠVS podľa rodných čísel" vygenerujete súbor a zašlete ho na spádové ŠVS emailom (adresy sú dole). Obratom vám budú zo ŠVS zaslané údaje žiakov s výsledkami podľa zadaných rodných čísel. Súbor importujte spätne do programu Prijímacie skúšky voľbou "Export/Import - Import zo ŠVS".
V prípade, že importom nedostanete výsledky všetkých žiakov, skontrolujte, či v programe Prijímacie skúšky resp. na web stránke majú žiaci bez výsledkov uvedené správne rodné číslo z prihlášky. V prípade nezrovnalostí rodné číslo opravte a opakujte import.

Adresy ŠVS a ich spádové oblasti:

 
Bratislavský kraj Nitriansky a Trnavský kraj Žilinský a Trenčiansky kraj Banskobystrický kraj Prešovský a Košický kraj
ŠVS Bratislava
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
tel. 02/69 295 504
viktoria.stachova@svsba.sk

ŠVS Piešťany
Bernolákova 14
921 69 Piešťany
tel. 033/7352 817
ivona.rymarenkova@svspn.sk

ŠVS Liptovský Mikuláš
Hurbanova 6
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. 044/5526 221, 5526 220
svs@svslm.sk

ŠVS Banská Bystrica
Tajovského 25
975 73 Banská Bystrica
tel. 048/4231 757
zspp@svsbb.sk

ŠVS Michalovce
Okružná 3657
071 82 Michalovce
tel. 056/6872 801
testovanie9@svsmi.sk