Na stiahnutie NA STIAHNUTIE
Postup POSTUP
Údaje ÚDAJE
Kontakt KONTAKT
Administrácia ADMINISTRÁCIA
Testovanie 5 TESTOVANIE 5
Testovanie 9
Ste tu > Skip Navigation LinksÚvod
Neprihlásený   |   Login
Logo T9Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií
Informačný portál pre elektronický zber údajov
Realizácia zberu: 12. 11. - 30. 11. 2018

Prihlasovanie na náhradný termín od 3.4. do 5.4.2019

Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v náhradnom termíne je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť Testovania 9 v riadnom termíne (v zmysle § 155 odseku 7 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení).
Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v náhradnom termíne sa uskutoční v školách, ktoré určili odbory školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len OŠ OÚ) po dohode s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a s riaditeľmi vybraných škôl v dňoch 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda), pričom 17. apríla 2019 sa náhradné testovanie vzťahuje iba na žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským. Zoznam miest, v ktorých sa NT T9 2019 uskutočnív a harmonogram tohto testovania je zverejnený na stránke s dokumentami. Na náhradný termín sa žiaci prihlasujú výhradne elektronicky na tejto stránke.


Adresy ŠVS a ich spádové oblasti:

 
Bratislavský kraj Nitriansky a Trnavský kraj Žilinský a Trenčiansky kraj Banskobystrický kraj Prešovský a Košický kraj
ŠVS Bratislava
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
tel. 02/69 295 504
viktoria.stachova@svsba.sk

ŠVS Piešťany
Bernolákova 14
921 69 Piešťany
tel. 033/7352 817
ivona.rymarenkova@svspn.sk

ŠVS Liptovský Mikuláš
Hurbanova 6
031 01 Liptovský Mikuláš
tel. 044/5526 221, 5526 220
svs@svslm.sk

ŠVS Banská Bystrica
Tajovského 25
975 73 Banská Bystrica
tel. 048/4231 757
zspp@svsbb.sk

ŠVS Michalovce
Okružná 3657
071 82 Michalovce
tel. 056/6872 801
testovanie9@svsmi.sk